Αεροθερμική αντλία θερμότητας η οποία παράγει νερό με τη βοήθεια του εναλλάκτη θερμότητας φρέον νερού.  Με ψυκτικό μέσο R410R και με συμπιεστή της εταιρίας Sanyo.  Ο εναλλάκτης  θερμότητας είναι τιτανίου, ο οποίος δεν διαβρώνεται από τα χημικά πισίνας, τα υψηλά άλατα και το χλώριο.  Η συνδεσμολογία σε υπάρχον μηχανοστάσιο πισίνας είναι εύκολη και γρήγορη.

Σήμανση και ISO

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.

Όλα μας τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το ISO 9001:2008


Εφαρμογές


Τεχνικά χαρακτηριστικά

SBR-9.5H-B
SBR-12.5H-B
SBR-17.OH-B
SBR-26.OH-B
SBR-50.OH-A-S
SBR-70.OH-A-S
Mini pool R32

Εναλλάκτης : Τιτανίου Κατεύθυνση Ανεμιστήρων : Οριζόντια. 


Downloads

SBR: LATEST POOL HEATER MANUAL                                 SBR26.0 H-B WITH IOT 


                                                    

   

Manuals series Grey

SBR-5.3-26.0H-B-S manual 2018
SBR-12.5-17.0H-B-S manual 2018
SBR-50.0H-A-S Manual 2018 SBR-70.0H-A-S manual 2018