Αεροθερμική αντλία θερμότητας η οποία παράγει νερό με τη βοήθεια του εναλλάκτη θερμότητας φρέον νερού.  Επιτυγχάνουμε θερμοκρασίες νερού είτε για θέρμανση είτε για ψύξη με σύστημα διανομής ενδοδαπέδιας ή μηχανημάτων Fan Coil.

Σήμανση και ISO

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.

Όλα μας τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το ISO 9001:2008


Χρήσεις

•Θέρμανση & δροσισμός με ενδοδαπέδια θέρμανση

• Θέρμανση – ψύξη με Fan Coil.

• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης


Εφαρμογές


Τεχνικά χαρακτηριστικά


SWBB-8.5H-B/P
SWBB-13.5H-B/P
SWBB-13.5H-B/P-S
SWBB-19.5H-B/P-S
SWBB-26.0H-A/P-S
SWBB-29.0H-A/P-S
SWBB-38.0H-A/P-S
SWBB-60.OH-A-S
SWBB-89.0H-A-S

Συνθήκες μέτρησης :

 Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 7 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 40 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 45  °C.

 Ψύξη: Εξωτερική Θερμοκρασία 32 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 12 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 7  °C.