Αεροθερμική αντλία θερμότητας η οποία παράγει ζεστό νερό με τη βοήθεια του εναλλάκτη θερμότητας φρέον νερού.  Με ψυκτικό μέσο R134 και με συμπιεστή της Αμερικανικής εταιρίας Copeland τύπου Scroll, επιτυγχάνουμε υψηλές θερμοκρασίες νερού έως 80oC.

Σήμανση και ISO

Η σήμανση CE σε ένα προϊόν βεβαιώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία και υποδηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.Όλα μας τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το ISO 9001:2008

Χρήσεις

• Θέρμανση με θερμαντικά σώματα panel (με θερμοκρασία προσαγωγής 80οC)

• Θέρμανση με Fan Coil.

• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

• Εφαρμογές ξήρανσης

• Εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης (σφαγεία, τυροκομεία κτλ)


Εφαρμογές


                                                                                       Τεχνικά Χαρακτηριστικά  


SWBH-8
SWBH-13
SWBH13_230V
SWBH-26

Συνθήκες μέτρησης :

1)Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 7 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 40 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 45  °C.

2)Θέρμανση: Εξωτερική Θερμοκρασία 20 °C,Θερμοκρασία εισόδου νερού 20 °C,Θερμοκρασία εξόδου Νερού 80  °C.


Downloads


SWBH 13-with IOT 2016-2017
          
 SWBH-13 with IOT 2014   
       
   SWBH 13-80V with IOT 2016-2017

 SWBH-15.0withoutIOT  
  
 SWBH26- with second set point

     SWBH26-with second set point 2013           
                                                                  
           

Manual Series Grey SWBH

 
SWBH 8 SWBH15 manual 2018SWBH13 SWBH26 manual 2018