Αντλία θερμότητας:

Η αντλία θερμότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής του ψυκτικού κύκλου ώστε ο συμπυκνωτής να γίνεται εξατμιστής και το αντίστροφο.

 Μέρη αντλίας θερμότητας:

Η αντλία θερμότητας αποτελείται από:

•Το συμπιεστή

•Το συμπυκνωτή

•Τον εξατμιστή

•Την εκτονωτική βαλβίδα

•Την τετράοδη βαλβίδα

•Το σύστημα ελέγχου